Agrarisch recht en visserij

Onze wortels liggen in de agrarische sector. Met onze specialistische kennis adviseren en procederen we over agrarische zaken. Ziet u door de bomen het bos niet meer? U kunt rekenen op onze professionele bijstand.

Gespecialiseerd in agrarisch recht

Door de ligging van ons kantoor op Goeree-Overflakkee hebben wij in de loop der jaren veel specialistische kennis opgebouwd over het agrarisch recht. Zo zijn wij gespecialiseerd in (poot)aardappelen, (plant)uien en wortelzaken, spuitschades, waterschade, pachtzaken, erfpacht, landinrichting, kwekersrecht, coöperatie´╗┐recht, afwikkeling van samenwerkingsverbanden, GMO-regelgeving en quota. Heeft u advies nodig over in- en verkoopvoorwaarden en andere handels- en betalingsvoorwaarden voor de agrarische sector of sectoren die daarmee verbonden zijn? Of bent u agrariër, handelaar, exporteur, rentmeester, kweker, belegger, een coöperatie van boeren & tuinders of behoort u tot de verwerkende industrie of bent u anderzijds gelieerd aan de agrarische sector?  Bij ons bent u verzekerd van professionele en deskundige ondersteuning.

Procedures over agrarische zaken

Wij adviseren niet alleen, wij procederen ook over agrarische en aanverwante zaken. Deze procedures worden gevoerd voor verschillende arbitrage-instituten, zoals RUCIP, NAO, AHP, AVC, VBNA-VENEXA, VAVI, AVZ, FIS, Stichting Geschillen in de Landbouw c.a. en CONFREUROP, maar ook voor de (overheids)rechter.

De visserijsector

Van oudsher behoort ook de regelgeving voor de visserij tot onze expertise. Veel visserijbedrijven weten ons kantoor te vinden, juist vanwege onze specialistische kennis over de binnen- en kustvisserij.

Ook bestuursrechtelijk

Tot het expertisegebied Agrarisch recht & Visserij behoren ook bestuursrechtelijke aangelegenheden, zoals het milieurecht, gezondheids- en welzijnsregelgeving voor dieren, mestwetgeving, ruimtelijke ordening en natuurbescherming. Kijk voor meer informatie bij de expertisegebieden Milieurecht, Ruimtelijke Ordening en Natuurbescherming.

 

Onze Agrarisch recht en visserij professionals

Mr. W.M. (Marcus) Bijloo

Advocaat en Vennoot
Lees meer

Mr. A.P. (Bram) Cornelissen

Advocaat en Vennoot
Lees meer

Mr. A. (Arjan) Teeuw

Advocaat
Lees meer